سریال جیران

جدیدترین سریال های شبکه نمایش خانگی

دانلود قسمت 14 (فینال) مسابقه پدرخوانده

1401/12/29 پدرخوانده بدون نظر

دانلود رئالیتی شوی پدرخوانده قسمت چهاردهم با لینک مستقیم

دانلود قسمت 14 مسابقه پدر خوانده با کیفیت عالی 1080p

دانلود قسمت اول 1 رئالیتی شوی پدرخوانده

دانلود قسمت 14 (فینال) مسابقه پدرخوانده

گروه فیلم : مسابقه

کارگردان : سعید ابوطالب

سال تولید : 1401

خلاصه داستان:  رئالیتی‌شو  پدرخوانده یک بازی جذاب و پیچیده است که یک گرداننده و دوازده هنرمند از عرصه سینما، تلویزیون و دنیای موسیقی در آن حضور دارند و بازی مافیا انجام میدهند

دانلود قسمت 12 دوازدهم مسابقه پدرخوانده

1401/12/15 پدرخوانده بدون نظر

دانلود رئالیتی شوی پدرخوانده قسمت دوازدهم با لینک مستقیم

دانلود قسمت 12 مسابقه پدر خوانده با کیفیت عالی 1080p

دانلود قسمت اول 1 رئالیتی شوی پدرخوانده

دانلود قسمت 12 دوازدهم مسابقه پدرخوانده

گروه فیلم : مسابقه

کارگردان : سعید ابوطالب

سال تولید : 1401

خلاصه داستان:  رئالیتی‌شو  پدرخوانده یک بازی جذاب و پیچیده است که یک گرداننده و دوازده هنرمند از عرصه سینما، تلویزیون و دنیای موسیقی در آن حضور دارند و بازی مافیا انجام میدهند

دانلود قسمت 11 یازدهم مسابقه پدرخوانده

1401/12/08 پدرخوانده بدون نظر

دانلود رئالیتی شوی پدرخوانده قسمت یازدهم با لینک مستقیم

دانلود قسمت 11 مسابقه پدر خوانده با کیفیت عالی 1080p

دانلود قسمت اول 1 رئالیتی شوی پدرخوانده

دانلود قسمت 11 یازدهم مسابقه پدرخوانده

گروه فیلم : مسابقه

کارگردان : سعید ابوطالب

سال تولید : 1401

خلاصه داستان:  رئالیتی‌شو  پدرخوانده یک بازی جذاب و پیچیده است که یک گرداننده و دوازده هنرمند از عرصه سینما، تلویزیون و دنیای موسیقی در آن حضور دارند و بازی مافیا انجام میدهند

دانلود قسمت 10 دهم مسابقه پدرخوانده

1401/12/01 پدرخوانده بدون نظر

دانلود رئالیتی شوی پدرخوانده قسمت دهم با لینک مستقیم

دانلود قسمت 10 مسابقه پدر خوانده با کیفیت عالی 1080p

دانلود قسمت اول 1 رئالیتی شوی پدرخوانده

دانلود قسمت 10 دهم مسابقه پدرخوانده

گروه فیلم : مسابقه

کارگردان : سعید ابوطالب

سال تولید : 1401

خلاصه داستان:  رئالیتی‌شو  پدرخوانده یک بازی جذاب و پیچیده است که یک گرداننده و دوازده هنرمند از عرصه سینما، تلویزیون و دنیای موسیقی در آن حضور دارند و بازی مافیا انجام میدهند

دانلود قسمت 9 نهم مسابقه پدرخوانده

1401/11/24 پدرخوانده بدون نظر

دانلود رئالیتی شوی پدرخوانده قسمت نهم با لینک مستقیم

دانلود قسمت 9 مسابقه پدر خوانده با کیفیت عالی 1080p

دانلود قسمت اول 1 رئالیتی شوی پدرخوانده

دانلود قسمت 9 نهم مسابقه پدرخوانده

گروه فیلم : مسابقه

کارگردان : سعید ابوطالب

سال تولید : 1401

خلاصه داستان:  رئالیتی‌شو  پدرخوانده یک بازی جذاب و پیچیده است که یک گرداننده و دوازده هنرمند از عرصه سینما، تلویزیون و دنیای موسیقی در آن حضور دارند و بازی مافیا انجام میدهند

دانلود قسمت 8 هشتم مسابقه پدرخوانده

1401/11/18 پدرخوانده بدون نظر

دانلود رئالیتی شوی پدرخوانده قسمت هشتم با لینک مستقیم

دانلود قسمت 8 مسابقه پدر خوانده با کیفیت عالی 1080p

دانلود قسمت اول 1 رئالیتی شوی پدرخوانده

دانلود قسمت 8 هشتم مسابقه پدرخوانده

گروه فیلم : مسابقه

کارگردان : سعید ابوطالب

سال تولید : 1401

خلاصه داستان:  رئالیتی‌شو  پدرخوانده یک بازی جذاب و پیچیده است که یک گرداننده و دوازده هنرمند از عرصه سینما، تلویزیون و دنیای موسیقی در آن حضور دارند و بازی مافیا انجام میدهند

دانلود قسمت 7 هفتم مسابقه پدرخوانده

1401/11/10 پدرخوانده بدون نظر

دانلود رئالیتی شوی پدرخوانده قسمت هفتم با لینک مستقیم

دانلود قسمت 7 مسابقه پدر خوانده با کیفیت عالی 1080p

دانلود قسمت اول 1 رئالیتی شوی پدرخوانده

دانلود قسمت 7 هفتم مسابقه پدرخوانده

گروه فیلم : مسابقه

کارگردان : سعید ابوطالب

سال تولید : 1401

خلاصه داستان:  رئالیتی‌شو  پدرخوانده یک بازی جذاب و پیچیده است که یک گرداننده و دوازده هنرمند از عرصه سینما، تلویزیون و دنیای موسیقی در آن حضور دارند و بازی مافیا انجام میدهند

دانلود قسمت 6 ششم مسابقه پدرخوانده

1401/11/03 پدرخوانده بدون نظر

دانلود رئالیتی شوی پدرخوانده قسمت ششم با لینک مستقیم

دانلود قسمت 6 مسابقه پدر خوانده با کیفیت عالی 1080p

دانلود قسمت اول 1 رئالیتی شوی پدرخوانده

دانلود قسمت 6 ششم مسابقه پدرخوانده

گروه فیلم : مسابقه

کارگردان : سعید ابوطالب

سال تولید : 1401

خلاصه داستان:  رئالیتی‌شو  پدرخوانده یک بازی جذاب و پیچیده است که یک گرداننده و دوازده هنرمند از عرصه سینما، تلویزیون و دنیای موسیقی در آن حضور دارند و بازی مافیا انجام میدهند

دانلود قسمت 5 پنجم مسابقه پدرخوانده

1401/10/26 پدرخوانده بدون نظر

دانلود رئالیتی شوی پدرخوانده قسمت پنجم با لینک مستقیم

دانلود قسمت 5 مسابقه پدر خوانده با کیفیت عالی 1080p

دانلود قسمت اول 1 رئالیتی شوی پدرخوانده

دانلود قسمت 5 پنجم مسابقه پدرخوانده

گروه فیلم : مسابقه

کارگردان : سعید ابوطالب

سال تولید : 1401

خلاصه داستان:  رئالیتی‌شو  پدرخوانده یک بازی جذاب و پیچیده است که یک گرداننده و دوازده هنرمند از عرصه سینما، تلویزیون و دنیای موسیقی در آن حضور دارند و بازی مافیا انجام میدهند

دانلود قسمت 4 چهارم مسابقه پدرخوانده

1401/10/19 پدرخوانده بدون نظر

دانلود رئالیتی شوی پدرخوانده قسمت چهارم با لینک مستقیم

دانلود قسمت 4 مسابقه پدر خوانده با کیفیت عالی 1080p

دانلود قسمت اول 1 رئالیتی شوی پدرخوانده

دانلود قسمت 4 چهارم مسابقه پدرخوانده

گروه فیلم : مسابقه

کارگردان : سعید ابوطالب

سال تولید : 1401

خلاصه داستان:  رئالیتی‌شو  پدرخوانده یک بازی جذاب و پیچیده است که یک گرداننده و دوازده هنرمند از عرصه سینما، تلویزیون و دنیای موسیقی در آن حضور دارند و بازی مافیا انجام میدهند

کانال تلگرام ما
کانال تلگرام دانلود روزانه